Historik

TCU är ett nätverk för företag med en huvudsaklig inriktning på export/import. En stor del av TCU´s verksamhet är idag knuten till EU och Baltikum där vi bl.a är engagerade i trading - import - export till Sverige. Inom EU i första hand Tyskland samt Polen där vi kontinuerligt arbetar med olika affärsupplägg.
Vi har avtal med Chamber of Commerce i Egypten samt samarbetar med Handelskammer i Berlin, Izba Przemyslowo-Handlowa i Warszawa.

 

TCU har idag ett 50-tal intressemedlemmar som via E-post erhåller olika slag av relevant information.

 

Ett axplock av TCU´s aktiviteter:

- arrangemang/medverkan i den årliga Företagskontakten

- samordning av mässresor och studiebesök

- framtagning av projekt för gemensam kompetenshöjning

- förmedling av affärsmöjligheter/kontakter

- hålla våra intressemedlemmar kontinuerligt informerade om: nyheter/arrangemang inom EU. Förmedling av information rörande nyheter och evenemang till gagn för näringslivet

TRADE CENTRE UDDEVALLA/ RIVERSIDE