• Information/ Aktuellt

NYA HÄNDELSER

Nyheter från Tillväxtavdelningen,
Uddevalla kommun.*********************************************************************
Uddevalla certifierade och godkända som lokalt Vård- och omsorgscollege
Nu är Uddevalla kommun certifierade och godkända som lokalt Vård- och omsorgscollege tillsammans med Färgelanda och Orust. Inom Vård- och omsorgscollege, VO-College, samarbetar arbetsgivare, utbildningsanordnare och fackförbund för att trygga framtida personal- och kompetensförsörjning inom vård och omsorg. 
Det ökade antalet äldre kommer leda till ökat behov av personal inom vård och omsorg. Samtidigt minskar ungdomskullarna och därmed sökande till gymnasiet. Det innebär att arbetsgivare, fackförbund och utbildare har ett gemensamt intresse av att få fler intresserade av utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege (VO-college) är inte en skola.
Vård och omsorgscollege är ett koncept där alla är vinnare
Arbetsgivarna får personal med den kompetens de behöver
Studerande får en modern och attraktiv utbildning med kvalité, blir anställningsbara och får en god grund för vidare studier
Utbildare får större efterfrågan på sina utbildningar och kan uppnå samordningsvinster genom samarbete med andra utbildare
Utbildare får också tillgång till arbetsplatsförlagt lärande av god kvalitet med kompetenta handledare
Redan anställda kan utvecklas i sina arbeten genom att utbildnings- och utvecklingsinsatser snabbt kan anpassas efter behov
Vård- och omsorgstagaren får en vård och omsorg med hög kvalitet
Den 6 september på eftermiddagen kommer en certifieringsceremoni att hållas på Riverside i Uddevalla.
För mer information kontakta gärna:
Mathilda Isaksson, avdelningschef, telefon 0522-69 70 51


*********************************************************************
Vi lyfter centrum
Ombyggnationen i Uddevalla centrum pågår för fullt men alla verksamheter och butiker har öppet som vanligt. Från mitten av juli tar projekten tre veckor semester och då kommer inget arbete att pågå.
Stefan Björling, centrumsamordnare.
- Vi från Uddevalla kommun är fullt medvetna om att många butiker och handlare i centrum har det riktigt tufft under ombyggnationen, därför skulle jag vilja uppmana alla att stötta dem extra nu, säger Stefan Björling som är centrumsamordnare.
Vid den första delen av Kungsgatan, nere vid Gallionen, har vi tyvärr halkat efter något i projektet eftersom en hundra meter lång vattenledning var tvungen att bytas ut. Men vi gör allt för att hinna ikapp genom att korta semestern och jobba tidiga mornar och sena kvällar berättar Stefan Björling.
Den andra delen av Kungsgatan, efter Gallionen upp mot Kålgårdsbergsgatan, kommer snart att fyllas igen och kravallstaketen kommer att tas bort innan semestrarna. Stenläggningen påbörjas strax efter sommaren.
På Kungstorget går arbetet riktigt bra och vi är snart färdiga framför Rådhuset och på Torggatan.
Korta fakta:
På torget har vi lagt cirka 100 ton Bohuslänsk granithäll
Den mesta av gatstenen återanvänds
Vi har lagt en halv kilometer nya ledningar bara på den första delen av Kungsgatan
Läs mer om projekt Kungsgatan
Läs mer om projekt Kungstorget
För frågor och synpunkter kontakta gärna:
Kontaktcenter
Rådhuset vid Kungstorget
Telefon 0522-69 60 00

Söker Ni kontakt med företaget ?
Nedan följer information om företag.

BUSINESS TO BUSINESS
BUSINESS TO BUSINESS