• Startsida

Välkommen till TCU

Trade Centre Uddevalla

Ett vanligt och återkommande problem för mindre företag är att man inte är "stor nog" för att åtnjuta goda förmåner eller rabatter vid upphandling av olika tjänster och avtal. Ett annat känt problem är ju även att tiden ska räcka till för små mycket annat i verksamheten. TCU anordnar olika typer av aktiviteter för att ge företagen höjd kompetens, ökade affärsmöjligheter och kontakter inom EU och Norden.

 

TCU finns på företagscentret Riverside i Uddevalla samt på Fasetten i Trollhättan. Här ges dagligen möjligheter till kontakt med olika företag och branscher, såväl inneboende som besökare.

TRADE CENTRE UDDEVALLA TCU - RIVERSIDE